top of page
Image by NordWood Themes

Business Policy

นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy) 

การยอมรับนโยบายการใช้งาน

(1) ผู้ใช้บริการจะไม่นำ SERVER หรือ web hosting  จาก WIX ไปใช้เป็น "สื่อในสิ่งที่ผิดกฎหมาย" สื่อที่เกี่ยวกับเรื่องลามก อนาจาร ผิดศีลธรรม ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้อื่น หรือการค้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้อื่น หรือประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ใช้บริการรายอื่น

 

(2) ผู้ใช้บริการจะไม่นำ SERVER หรือ web hosting ของ WIX ไปใช้ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้สาระ (Spam mail) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีผู้ร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์

 

(3) ผู้ใช้บริการจะระมัดระวังและเก็บรักษารหัสผ่าน ในการเข้าใช้ Server และอีเมล์ ในกรณีที่มีอีเมล์ส่ง Spam mail จำนวนมากออกจาก server จาก รหัสผ่านหรือ password ของผู้ใช้บริการรั่ว ซึ่งส่งผลให้ IP ของ server ติด Black list นั้น ผู้ใช้บริการทราบว่า ปัญหาดังกล่าว "ไม่ได้เป็นความผิดพลาดหรือเป็นการกระทำของ V WEB  เลย" 

 

หากผู้ใช้บริการมีการฝ่าฝืนหรือดำเนินการการกระทำดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการ Suspend host หรือปิดการให้บริการ (Terminate) ได้โดยมิต้องชำระเงินคืน ให้กับผู้ใช้บริการแต่อย่างใด ผู้ให้บริการ (V WEB) จะไม่ขอรับผิดชอบทางกฎหมายแต่อย่างใด ถ้าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ได้แจ้งในรายละเอียดข้างต้น

ขอบเขตการให้บริการเว็บโฮสต์ติ้ง

( WEB HOSTING )

(1) การให้บริการ web hosting โดยทีมงานสนับสนุน หรือ Customer support ของ WIX.com เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ (Hardware) และสนับสนุนเครือข่าย (Network) เท่านั้น

 
(2) V WEB Thailand เป็น Partner กับ WIX ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail สำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น การตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเบื้องต้น แต่ไม่อาจรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและความรับผิดชอบของ V WEB Thailand

 
(3) คุณยอมรับว่าการสนับสนุนของ VWEBTH.com "ไม่ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อัปโหลดหรือติดตั้ง" โดยคุณหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงบริการของคุณ

 
(4) V WEB Thaila dให้การสนับสนุน (support) ทางโทรศัพท์ ระหว่างเวลา 09:30 และ 17.0 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ .(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อการสนับสนุนหรือ Support ทางอีเมล์ Sales@ttadigitalunit.com ได้ตลอดเวลา

หรือในกรณีเร่งด่วนมาก สามารถติดต่อ แอดไลน์  LINE OA : @vwebth

การชำระเงิน (PAYMENT)

การชำระค่าบริการ web hosting เป็นลักษณะ "ชำระก่อนการใช้งาน" คือท่านต้องชำระค่าบริการก่อนการใช้งาน ตามระยะเวลาที่เลือกบริการไว้ ซึ่งทาง WIX.com แจ้งถึงท่านล่วงหน้า ทางอีเมล์ หรือทางทีม V WEB ติดต่อเพื่อแจ้งท่าน เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทขอให้ท่านดำเนินการชำระก่อนหมดอายุ
 

ชำระผ่านช่องทางออนไลน์กับ OPN

ชำระโดยตรงกับ V WEB Thailand

ข้อตกลงเกี่ยวกับโดเมน

ความเป็นเจ้าของโดเมน

ทางบริษัทจะยึดถือความเป็นเจ้าของโดเมน ตามชื่อที่ระบุใน ชื่อเจ้าของโดเมน (Registrant) ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Admin Contact) ถือเป็นตัวแทนเจ้าของในการดูแลแก้ไขข้อมูลของโดเมน ซึ่งคุณต้องแก้ไขข้อมูล อีเมล์ของ Admin Contact เสมอเมื่อคุณเปลี่ยนอีเมล์ เพราะการติดต่อ ยืนยันความถูกต้องต่างๆ จะใช้ที่อีเมล์นี้

การยกเลิก WEB HOSTING

(1) ลูกค้ารับทราบว่าหาก web hosting หมดอายุ และหากท่านไม่ได้รับแจ้งชำระเงินต่ออายุ  web hosting และบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะถูกระงับการให้บริการโดยอัตโนมัติ ภายในเวลาที่ Wix.com  กำหนด

 
(2) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า เมื่อยกเลิกการใช้ web hosting แล้ว ข้อมูลของท่าน จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติในวันที่ยกเลิก และเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการ Backup หรือ download ข้อมูลของท่าน ก่อนที่จะมีการยกเลิก web hosting (Terminate host)


(3) ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการ web hosting ก่อนวันที่หมดอายุ ลูกค้าจะไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ สำหรับจำนวนเงินที่เหลือสำหรับ web hosting ที่ไม่ได้ใช้งาน 

(4) หากต้องการติดต่อขอยกเลิกหรือขอคืนเงิน สามารถติดต่อ WIX Support เพื่อขอคืนเงินได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ของทาง WIX

bottom of page