top of page

ทำเว็บของตัวเองทดแทนการลดreachได้

ทำไมถึงควรติดตั้ง SEO.jpeg

เฟซบุ๊กลดการมองเห็นอีกแล้ว ผู้ใช้งานก็เห็นโพสต์ของเพจน้อยลงไปอีก แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่โปรโมตสินค้าหรือบริการที่ฝากฝังไว้บนเพจ

ต้องอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแบบนี้ เพราะไม่รู้ว่าอนาคตเฟซบุ๊กจะปรับอัลกอริทึม หรือเปลี่ยนกฎและข้อบังคับอะไรอีก

แล้วเราจะรับมืออย่างไรดีล่ะเนี่ยย? ไม่ต้องกลัวค่ะ วันนี้ V WEB Thailand หาทางออกมาให้แล้ว

สิ่งที่ควรทำและต้องทำเลยก็คือ.. มองหาช่องทางการขายหรือการตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงอย่างเดียว เพราะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเฟซบุ๊กเป็นพื้นที่ออนไลน์ที่สามารถทำโฆษณาเพื่อให้คนเข้าถึงสินค้าและบริการได้จริง แต่มีการปรับราคาค่าโฆษณาอยู่ตลอดเวลา และการขึ้นค่าโฆษณาเช่นนี้ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น แถมยังไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คุณได้เป็นเจ้าของเองอีก

เพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจควรมองถึงการมี “Digital Assets หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวก็คือ “เว็บไซต์” นั่นเอง

bottom of page