top of page
Meeting

Career Opportunities

TTA, Digital Unit (5).png

🔊✨รับสมัครตำแหน่ง Sales Support ด่วน! (สัญญาจ้าง 5 เดือน)
❗️❗️ ขอคนพร้อมเริ่มงานเลยทันที ❗️❗️

- หารายชื่อลูกค้าใหม่และติดต่อลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอ แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 
- ประสานงานระหว่างลูกค้า ทีมขาย และ ทีมดีไซเนอร์ รวมถึงติดตามงาน เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
- ดูแลงานด้านเอกสารงานขายต่างๆ เช่น ทำใบเสนอราคา ออกใบแจ้งหนี้ เป็นต้น รวมทั้งจัดส่งรายงานแบบรายวัน
- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

Abstract Linear Background

สนใจร่วมงานกับเรา

Send your resume to :

Upload Your Resume

Thanks for applying

bottom of page