top of page

Email Automation สำคัญยังไง

ทำไมถึงควรติดตั้ง SEO.jpeg

Marketing Automation หรือการทำการตลาดอัตโนมัติ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยของธุรกิจ โดยมีการเชื่อมโยงการวิเคราะห์เว็บไซต์กับ Software Platform

ทำให้จัดระบบการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาศัย Leading Score หรือการเก็บคะแนนจาก User Behavior ที่เคยเข้ามาและมีส่วนร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกดดูสินค้า ,การเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า , การกดอ่านบทความ หรือสมัครสมาชิก จะถูกบันทึก Leading Score เอาไว้ เมื่อลูกค้ามี Leading Score ที่บ่งบอกว่าสนใจในธุรกิจของคุณ ระบบก็จะส่งContent Marketing หรือ E-Mail Marketing เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้สนใจ จนถึงการโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้ในที่สุด

✔️ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำ Email Automation✔️

👍เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความผิดพลาดของมนุษย์ หรือHuman Error

👍สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการตลาดในอนาคต และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ในการทำการตลาดไปพร้อมกับการบริหารฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

👍ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด

อ้างอิง https://thegrowthmaster.com/blog/marketingautomation

bottom of page