top of page

SEO คืออะไร? ทำไมถึงควรติดตั้ง

ทำไมถึงควรติดตั้ง SEO.jpeg

SEO (Search Engine Optimization) เป็นการจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้ติดหน้าแรกหรืออันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา(บนหน้า Google)

ยิ่งเว็บไซต์แสดงผลติดอันดับต้นๆมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสให้ผู้เข้าชมเห็นและถูกคลิกมากยิ่งขึ้น

SEO (Search Engine Optimization) เป็นการจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้ติดหน้าแรกหรืออันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา(บนหน้า Google) ยิ่งเว็บไซต์แสดงผลติดอันดับต้นๆมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสให้ผู้เข้าชมเห็นและถูกคลิกมากยิ่งขึ้น ซึ่ง SEO ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัลพธ์ระยะยาว


เหตุผลที่ควรติดตั้ง SEO ก็เพราะการเข้าชมเว็บไซต์มักจะเริ่มจากการค้นหาจากแพลตฟอร์ม ไม่คอยมีใครเข้าเว็บไซต์โดยตรง ถึงแม้ว่า Social Media จะเป็นตัวช่วยในการดึงคนเข้าสู่เว็บไซต์ แต่การ Search Engine ยังคงเป็นช่องทางหลักที่คนมักใช้ในเสิร์ชหาข้อมูล ซึ่งการเสิร์ชเป็นเครื่องมือสำคัญมาก เพราะคนที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ จะต้องมีความสนใจและหาข้อมูลมาแล้วก่อนหน้า ถึงค้นหาคำหรือคีย์เวิร์ดต่างๆบนแพลตฟอร์ม แล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณ


ดังนั้นการทำ SEO ก็เหมือนกับการพาให้เว็บไซต์ของคุณไปให้คนรู้จักและจดจำเว็บไซต์ของเราได้ เพิ่มโอกาสสำหรับธุรกิจแล้วยังเพิ่มโอกาสในการขาย เมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่า SEO คืออะไรและสำคัญอย่างไร ก็ถึงเวลานำมาปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณนั่นเอง

bottom of page