top of page

Wix ADI / Wix Editor ต่างกันอย่างไร ดีอย่างไร

ทำไมถึงควรติดตั้ง SEO.jpeg

ในWix website มีเครื่องมือช่วยในการออกแบบให้เว็บไซต์ได้ง่ายและสวยงาม ทั้ง Wix ADI และ Wix Editor แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากัน ไปดูกันเลย!

Wix ADI: เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้AI เข้ามามีส่วนร่วม ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อก็สามารถใช้งานเทมเพลตเว็บไซต์ที่พร้อมใช้งาน  มี Help center คอยช่วยเหลือตลอด 24/7  

Wix Editor : เหมาะกับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสร้างเว็บไซต์มาบ้างแล้วในเบื้องต้น ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของการปรับแต่ง ครอบคลุมทุกการใช้งาน สามารถเปลี่ยนเทมเพลตหรือเลือก Lay out ได้ตามใจ ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงmarketplace ได้ไม่จำกัด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกแอปพลิเคชันได้มากมายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Wix ADI รวดเร็วและใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ แต่ Wix Editor นั้นสามารถเข้าถึงและปรับแต่งเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่มากกว่า ทั้งนี้แล้วขึ้นอยู่กับความความถนัดและความชอบส่วนบุคคลค่ะ

bottom of page